Posts

Pa Tong Goh (Deep-fried dough stick)

Khao Tou (Stir Sweetness Sun Dried Rice)

Salapao Thod (Deep fried Salapao)

Khao Tang Naa Tang (Rice Crackers with Prawn Sauce)